Arbejdsmiljørådgiver

Autoriseret rådgivning

Process Engineering er blevet autoriseret arbejdsmiljørådgiver!

Process Engineering har mange års erfaring med at rådgive virksomheder omkring proces sikkerhed, CE-mærkning og ATEX. Arbejdstilsynet har nu autoriseret Process Engineering som arbejdsmiljø rådgiver.

Påbud fra arbejdstilsynet

Når en virksomhed får et påbud af arbejdstilsynet inden for det fysiske område, skal den benytte en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at efterkomme påbuddet og til at styrke virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. 

Rådgivning

Rådgivningen indebærer, at Process Engineering i samarbejde med virksomheden foretager en vurdering af påbuddet og finder anvendelige løsninger. Samtidig skal det sikres, at lignende problemstillinger afdækkes og løses på tværs af virksomheden.

Som afslutning på rådgivningen udarbejder Process Engineering en afsluttende redegørelse som opfylder kravene i bekendtgørelsen om brug af autoriseret rådgiver.

Kvalitetssikring

Det er Arbejdstilsynet, der udsteder autorisationen til arbejdsmiljørådgivere, og autorisationen er gældende for fire år ad gangen.

Arbejdsmiljørådgiveren skal have indsigt i arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets praksis således, at det specifikke arbejdsmiljøproblem bliver løst fornuftigt.

Autorisationen indebærer, at Arbejdsmiljørådgiveren skal opfylde specifikke krav vedr. konsulenternes uddannelsesniveau og rådgivererfaring inden for arbejdsmiljøområdet.

Endvidere indebærer autorisationen, at Arbejdstilsynet udfører stikprøvekontroller af rådgivningens kvalitet.
Process Engineering har et fuldt implementeret ISO 9001 kvalitetsledelsessystem, der sikrer, at vi leverer den kvalitet, autorisationen såvel som kunderne kræver.

Kontakt mig for mere information
Poul B. Jakobsen
CEO, Administrerende direktør
Telefon: +45 2424 1183
Arbejdsmiljørådgiver

Book et møde