20 års jubilæum

20 år i procesindustrien: 52 til 110 medarbejdere på bare fem år

Den 1. november er det 20 år siden, at Process Engineering startede sit arbejde som rådgivende ingeniørfirma i procesindustrien. 20 år der startede med to mand i Fredericia, til i dag at være 110 medarbejdere i både indland og udland. Vækst er det, der kendetegner virksomhedens rejse. Læs med her, hvor direktør Poul B. Jakobsen fortæller om Process Engineerings 20 års levetid.

”Vi startede tilbage i 1999, og der er sket mange ting siden gennem de sidste 20 år; vi er blevet flere ansatte, vores projekter har fået større omfang, og vi har fem landsdækkende kontorer. Ser vi bare på de sidste fem år, er vi vækstet meget og er alene gået fra 52 til 110 medarbejdere, og så er vi gået udover landets grænser og etableret os i Norge. Det har været en spændende rejse, som slet ikke er slut,” fortæller Poul B. Jakobsen.

Dengang det hele startede

Da Process Engineering slog dørene op i 1999 på det daværende kontor på Tonne Kjærs Vej i Fredericia, havde de ikke forestillet sig at være der, hvor Process Engineering er i dag 20 år efter. Bl.a. kom Poul med en fortid fra APV Anhydro og i årene op til Process Engineerings start hos Union Engineering. Men de så et behov for et lille firma, der med kort varsel kunne træde til og hjælpe større virksomheder i procesindustrien.

”Vi startede i et lille kontor hos Tvis på Tonne Kjærs Vej i Fredericia, og jeg tror ikke, vi kunne have haft et meget bedre lejemål. Huslejen var lav, og da vi skulle flytte lokale, sagde udlejer bare, at det var ”for bøvlet” at lave ændringer i vores nuværende kontrakt. Så vi fortsatte med en lav husleje, men i meget større lokaler,” siger Poul og tilføjer:

”De første år var hårde, for ordrerne kom jo ikke af sig selv. Men da der kom nye EU-regler for trykbeholdere, skete der noget. På det tidspunkt var vi involveret i design af trykbeholdere for en kunde, og det gjorde, at vi satte os grundigt ind i regelsættet og blev de første i Danmark, der fik godkendt beholdere efter PED.

Vækst og flere kontorer

Inden for en kort årrække vokser virksomheden fra bare to til 12 medarbejdere, og vokseværket er stødt stigende op gennem 00’erne. Der efterspørges både flere medarbejdere, og flere afdelinger slår dørene op.

”Der var stor efterspørgsel på ingeniører dengang i midten af 00’erne, og vi måtte tage kreative midler i brug for at ansatte nye medarbejdere. Vores vækst var dog stødt stigende med projekter rundt om i landet, så for at vi bedre kunne servicere kunderne, udvidede vi med et kontor i hovedstadsområdet. Kort tid efter kom kontoret i Aarhus til, og vi byggede også vores nuværende kontor på Strevelinsvej i Fredericia. Senere slog vi os ned på Midtsjælland med et kontor i Kalundborg, som er vores Sorø-kontor i dag, og et i Aalborg. At vi er landsdækkende, gør det nemmere for os at træde til og servicere kunder i hele landet,” forklarer Poul.

Øget fokus på brancher og fagligt, udfordrende opgaver

I 2013 arbejder ledergruppen i Process Engineering på en ny strategi, som skal vare i årene 2014-2018 og sætte mere retning på væksten. Her bliver det besluttet, at der i alt skal være ansat 100 medarbejdere ved udgangen af 2018, og at Process Engineering skal være blandt de tre mest foretrukne rådgivere i procesindustrien i Danmark. Det lykkedes, og i 2019 tæller medarbejderstaben 110, hvor fokus også har ændret sig til at være på brancher og give fagligt, udfordrende opgaver til de ansatte.

”Der er både sket en ændring i antallet af ansatte og i størrelsen af vores projekter. Vi er gået fra at have mange opgaver på under 100 timer til at have opgaver på flere 1000 timer. Vi har en faglig stræben efter projekter, som, vi synes, er spændende, for vi er ikke bare en forretning med en bundlinje. Det skal være fagligt udfordrende for medarbejderne. Samtidig stiller det også flere krav til vores interne strukturer og systemer, jo mere vi vækster. Her er det vigtigt for os stadig at være en fleksibel og kundetilpasset virksomhed,” siger Poul.

Gazellevirksomhed og en masse priser

I 2015 kommer den første Gazelle-statuette til, og det bliver starten på en masse hæder i de efterfølgende år. Process Engineering får AAA kreditværdighedsdiplomet og bliver godkendt som en god arbejdsplads i Great Place to Work, Poul bliver tildelt ”Årets Erhvervspris” i Fredericia Kommune, nomineret både som Succesvirksomhed, i Årets Ejerleder og EY Entrepreneur of the Year.

”De her priser og udmærkelser er jeg selvfølgelig utrolig stolt over, og for os er det fysiske beviser på vores succes. Det kræver hårdt arbejde, som alle i virksomheden tager del i. Der er ingen tvivl om, at medarbejderne er vores vigtigste ressource og grunden til vores succes,” forklarer Poul.

Fremtiden byder på endnu mere vækst

Ser man i krystalkuglen for Process Engineerings fremtid, vil der fortsat være fokus på vækst. Sidste år blev den nye vækststrategi offentliggjort, hvor der frem mod 2023 især er fokus på at øge væksten i udlandet.

”I de kommende 5-10 år vil vi stadig have fokus på at vækste i procesindustrien både herhjemme og i udlandet. Vores tidligere strategi om at være 100 ansatte ved udgangen af 2018 er lykkes, og derfor har vi igangsat en ny strategi, hvor vi frem mod 2023 arbejder på at blive 200 i Danmark og 100 i udlandet. Det er vi allerede i fuld gang med, hvor vi bl.a. har åbnet kontoret i Oslo og etableret det selvstændige forretningsområde for Pharma industrien ved vores kontor i København,” slutter Poul.

Kontakt mig for mere information
Poul B. Jakobsen
CEO, Administrerende direktør
Telefon: +45 2424 1183

Book et møde